Header Xarxes Socials Footer

 Acompanyament esportiu i social

L’Associació Esportiva la Cristaleria  desenvolupa projectes d’acompanyament esportiu i socioeducatiu amb infants, adolescents, joves i persones adultes.  

L’esport és un llenguatge universal que proporciona beneficis físics i psicològics a les persones que el practiquen. Promou hàbits de vida saludables però també esdevé una eina  clau per desenvolupar habilitats socials, promoure valors i prevenir situacions de risc social.

Els nostres objectius

 • Facilitar l’accés de totes les persones a l’esport de qualitat.
 • Oferir alternatives de lleure saludables.
 • Prevenir situacions de vulnerabilitat i exclusió social.
 • Promoure l’esport femení.
 • Fomentar la convivència intercultural i intergeneracional.
 • Millorar l’ocupabilitat juvenil.

 

  Accions realitzades

  • Beques esportives.
  • Projecte Llebre: mentoria social i running.
  • Tallers d’autodefensa per a dones.
  • Acompanyament socioeducatiu i esportiu per a usuaris i usuàries específics.
  • Tallers d’iniciació a la boxa per a entitats del tercer sector social i serveis socioeducatius públics i privats.
  • Activitats esportives a mida per a entitats del tercer sector social i serveis socioeducatius públics i privats.