Header Xarxes Socials Footer

Missió, visió, valors i transparència

Què és?

Missió

La nostra raó de ser és proporcionar una oferta esportiva de qualitat, inclusiva i accessible a totes les persones, fent especial esment en les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

Visió

L’Associació Esportiva La Cristaleria vol ser un agent de transformació social i un espai de convivència que fomenti el coneixement i la cohesió entre les persones de la ciutat de Lleida. Així mateix, tenim la voluntat de ser un projecte generador d’oportunitats socials i laborals per a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

 Valors

Serveis a les persones / Innovació Social / Convivència intercultural  / Cohesió Social / Equitat d’Oportunitats / Responsabilitat Social / Transparència

Transparència